Hoppa till innehåll

Åklagaren har överklagat domen gällande plankorsningsolyckan i Raseborg

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 23.10.2019 10.21
Pressmeddelande

Åklagaren har överklagat Västra Nylands tingsrätts dom av den 3.10.2019 gällande plankorsningsolyckan i Raseborg. Tingsrätten förkastade åtalen för dödsvållanden samt trafik- och tjänstgöringsbrott mot beväringen som fört lastbilen. I kollisionen mellan lastbilen och tåget 26.10.2017 dog tre beväringar som suttit i lastbilen som passagerare. Flera beväringar fick kroppsskador.

Enligt biträdande riksåklagaren, som fungerar som åklagare i målet, har tingsrätten ansett felaktigt att lastbilsföraren inte har försummat sin i vägtrafiklagen stadgade skyldighet att säkerställa, att tåg inte kommer. Olyckan inträffade i en farlig plankorsning, där bilens konstruktion kan helt och hållet hindra föraren från att se mot järnvägen då bilen närmar sig plankorsningen.

Åklagarens besvär behandlas vid Helsingfors hovrätt, om den meddelar tillstånd till fortsatt handläggning som lagen förutsätter. 

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.