Hoppa till innehåll

Åtal föt hets mot folkgrupp och brott mot trosfrid

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.16
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har i dag i tre separata ärenden väckt följande åtal:

1. Beslut om väckande av åtal 27.3.2009 dnr R 09/8. Den för brott misstänkta stadsfullmäktigeledamoten ansågs på sannolika skäl skyldig till i Helsingfors 3.6.2008 begånget brott mot trosfrid och hets mot folkgrupp i och med att han hade uppgjort och i Internet publicerat en skrift i vilken islam och dess heliga institutioner sammankopplades med pedofili. I skriften hävdades även att rån av förbipasserande och snyltande på skattemedel sammanhänger med viss folkgrupps nationella eller genetiska särdrag. Åtalet väcktes vid Helsingfors tingsrätt.

2. Beslut om väckande av åtal 27.3.2009 dnr R 09/12. Den för brott misstänkta pensionären ansågs på sannolika skäl skyldig till i Kemi 17.1. - 22.1.2009 begånget hets mot folkgrupp i och med att han hade uppgjort och i Internet publicerat uttalanden i vilka han förespråkade våldshandlingar och andra direkta åtgärder mot vissa folkgrupper i syfte att köra dem ut ur landet. Han hade även i sina uttalanden framställt åtgärder av det här slaget som godtagbara. Dessutom hade han jämställt människor med avsedd grupptillhörighet med djur. Åtalet väcktes vid Kemi-Torneå tingsrätt.

3. Beslut om väckande av åtal 27.3.2009 dnr R 09/15. Den för brott misstänkta studeranden ansågs på sannolika skäl skyldig till i Åbo 31.10.2009 begånget hets mot folkgrupp i och med att han hade uppgjort och i Internet publicerat uttalanden i vilka människor med en viss grupptillhörighet kraftigt generaliserande framställdes som primitiva och lägrestående i förhållande till infödda finländare. Åtalet väcktes i Åbo tingsrätt.

Alla svaranden har bestridit brottsmisstankarna.

Handlingar blir offentliga när åtalen är före i rätten, ifall vederbörande domstol inte förordnar annat. Tidpunkten för handläggningen bestäms av domstolen.

Tilläggsuppgifter ges av biträdande riksåklagare Jorma Kalske tel. 010 362 0802 och statsåklagare Mika Illman tel. 010 362 0824.