Hoppa till innehåll

Sabotageåtal för bensinbombsanfall mot Turkiska ambassaden

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.18
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Leena Metsäpeltos beslut 16.2.2009 ärendenr R 08/60:

Statsåklagaren har beslutat att väcka åtal för sabotage mot fem män i åldern 16 till 23-år. Åtalen gäller en eldsvåda, som anlades genom att kasta bensinbomber mot den turkiska ambassadens ytterdörr i slutet av oktober i fjol. Ambassaden är belägen i Helsingfors Brunnspark.

Fyra av de män som åtalas har i förundersökningen medgett sin delaktighet på olika nivåer i de händelser som ledde till eldsvådan och en har medgett sin delaktighet mera i händelserna efter att eldsvådan brutit ut.

Statsåklagaren har idag lämnat sin stämningsansökan till Helsingfors tingsrätt, där ärendet i sinom tid behandlas vid en huvudförhandling.

Rättegångshandlingarna blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling vid tingsrätten med undantag för handlingar som är stadgade eller blir förordnade att vara sekretessbelagda.

Statsåklagare Leena Metsäpelto fungerar som åklagare i ärendet, tel. 010 362 0890.