Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande: Polisens användning av skjutvapen i Kottby 27.7.2019 utreds

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.7.2019 15.00 | Publicerad på svenska 29.8.2019 kl. 10.47
Pressmeddelande

En polispatrull använde ett skjutvapen i samband med ett uppdrag där polisen larmats till en privat bostad i Kottby, Helsingfors, lördagen 27.7.2019 omkring klockan 12.30. Den manliga personen som påträffades i bostaden betedde sig hotfullt mot polisen och hade ett skjutvapen eller en startpistol i handen. Polispatrullen sköt två skott mot mannen. Mannen avled på platsen.

Före en eventuell förundersökning inleds görs en inledande undersökning i enlighet med förundersökningslagens 3 kapitel 3 §, varefter undersökningsledaren avgör huruvida det finns skäl att inleda en förundersökning.

Enligt förundersökningslagens 2 kapitel 4 § leder en åklagare förundersökningen i fall där det finns skäl att misstänka att en polisman har begått ett brott. Som undersökningsledare i detta fall verkar häradsåklagare Tarmo Tanner från åklagarämbetet i Östra-Nyland.

Mer information i detta ärende ges när ett beslut har fattats om huruvida det finns skäl att inleda förundersökning.

Häradsåklagare, undersökningsledare Tarmo Tanner, åklagarämbetet i Östra-Nyland, tel. 029 56 23201