Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande: Polisens förfarande under förundersökningen gällande försöket till värdetransportrånet i Åbo utreds

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.2.2020 10.33 | Publicerad på svenska 26.2.2020 kl. 10.35
Pressmeddelande

Handläggningsenheten för polisbrott har registrerat en brottsanmälan gällande eventuella försummelser under förundersökningen gällande försöket till sk. värdetransportrånet i Åbo.

Enligt brottsärendets åklagare hade förundersökningsmaterial gällande värdetransportrånet försvunnit och förundersökningen av brottsärendet hade inte framskridit ens efter en betydande dna-fyndighet. 

Eftersom de påstådda försummelserna riktas mot polisens tjänsteutövning, fungerar åklagaren som undersökningsledare i enlighet med 2 kapitel 4 § i förundersökningslagen. Handläggningsenheten för polisbrott har förordnat distriktsåklagare Olli Sulkonen att fungera som undersökningsledare i brottsärendet. Sulkonen arbetar vid Västra Finlands åklagardistrikt i Tammerfors verksamhetsställe.

Distriktsåklagare Sulkonen prövar självständigt, huruvida sådana omständigheter anknyter till händelserna, som skulle ge anledning till inledande av förundersökning.

Om ärendet informeras mer när utredningen blir klar. I det här skedet finns inget annat att informera.
 

Distriktsåklagare Heikki Stenius, riksåklagarens byrå, tel. 029 562 0828

Distriktsåklagare Olli Sulkonen, Västra Finlands åklagardistrikt, tel. 029 562 3951