Hoppa till innehåll

Meddelande av förundersökningsledaren: Riksåklagarens byrå utreder polisens användning av skjutvapen i Kuopio 1.10.2019.

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 2.10.2019 11.15
Pressmeddelande

Polisen använde skjutvapen vid ett tjänsteuppdrag i anslutningen till våldsbrottet i Kuopio i Savolax yrkesinstitut i köpcentret Hermanni. På grund av att polisen använde skjutvapen görs en inledande undersökning i enlighet med 3 kap. 3 § förundersökningslagen, för att utreda om det finns skäl att inleda en förundersökning.

Det är frågan om en normal utredning som enligt 2 kap. 4 § förundersökningslagen ska göras då polisen har använt vapen vid tjänsteuppdrag. Eftersom den inledande undersökningen riktas mot tjänsteåtgärd av polis, fungerar en åklagare som undersökningsledare.

För tillfället insamlas information om ärendet. Nästa pressmeddelande om ärendet ges då utredningen är färdig. I nuläget ges inte ytterligare information.

Undersökningsledare Heidi Savurinne tfn 029 562 0873