Hoppa till innehåll

Pressmeddelande av undersökningsledaren: Riksåklagarens byrå gör preliminär utredning gällande al-Hol-handlingen som läckt ut till media

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.12.2019 12.55
Pressmeddelande

Polisstyrelsen har informerat att den gjort en undersökningsbegäran gällande al-Hol-handlingen som läckt ut till media. På basis av undersökningsbegäran görs en preliminär utredning vid riksåklagarens byrå i enlighet med 3 kap. 3 § förundersökningslagen, för att utreda huruvida sådana omständigheter anknyter till fallet, att förundersökning gällande polisens förfarande bör inledas.

Eftersom den preliminära utredningen riktas mot tjänsteåtgärd av polis, fungerar en åklagare som undersökningsledare i enlighet med 2 kap. 4 § förundersökningslagen.

För tillfället insamlas information om ärendet. Nästa pressmeddelande om ärendet ges då utredningen är färdig. I nuläget ges inte ytterligare information.

Undersökningsledare Heidi Savurinne tfn 029 562 0873