Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande: Förundersökning har inletts i ett ärende som anknyter till underrättelseverksamhet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 7.5.2024 14.09 | Publicerad på svenska 7.5.2024 kl. 14.11
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har förordnat att göra förundersökning i ett fall, som kommit fram i samband med laglighetsövervakningen av underrättelseverksamhet. Underrättelsetillsynsombudsmannen har anmält fallet till riksåklagarens byrå.

I förundersökningen utreds misstänkta tjänstebrott som misstänks ha begåtts i samband med Skyddspolisens och Försvarsmaktens underrättelseverksamhet, samt ett misstänkt dataintrång på en dator som en privatperson haft i sitt bruk. Sekretessbelagda uppgifter misstänks ha blivit blottade för utomstående på grund av de misstänkta brotten. 

I det här skedet av utredningen finns inget ytterligare att informera om. 

Som undersökningsledare i ärendehelheten fungerar distriktsåklagare Tarmo Tanner i riksåklagarens byrå och kriminalinspektör Merja Laitinen i Centralkriminalpolisen.