Hoppa till innehåll

Utredningen delvis avslutad i s.k. Signalprovanstalten-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.12.2022 14.03 | Publicerad på svenska 22.12.2022 kl. 14.05
Pressmeddelande

Förundersökningen i s.k. Signalprovanstalten-fallet i den del som handlar om hanteringen och läckan av Försvarsmaktens hemligstämplade uppgifter är snart klar och går till åtalsprövning inom kort. Åklagaren har beslutat att utredningen av ett av de misstänkta brotten i fallet läggs ned.

Biträdande riksåklagaren har på undersökningsledarens framställning fattat beslut 22.12.2022 om begränsning av förundersökning om röjande av statshemlighet (strafflagen 12 kap. 7 §). Beslutet gäller den undersökta ärendehelheten till den del som Georgij Alafuzoff, som tidigare varit underrättelsechef för Europeiska unionens militära stab, misstänks för att ha gjort sig skyldig till ovan nämnda brott genom att lämna ut den finska Försvarsmaktens hemliga uppgifter till utomstående.  

Beslutet om begränsning grundar sig på utredning som erhållits vid förundersökningen och biträdande riksåklagaren ansåg att det var uppenbart att man inte skulle få bevis för uppsåtlig röjande av statshemlighet genom att fortsätta förundersökningen. Åtalsrätten för gärningsformen brott av oaktsamhet har preskriberats redan 2019.

I detta skede ansvarar Centralkriminalpolisen för informeringen om övriga misstänkta brott i helheten som fortfarande är under utredning.  

Biträdande riksåklagarens beslut (nr 22/20, ärendenr E 22/19) kan beställas från riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0834, e-post valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi

Mer information: biträdande riksåklagare Jukka Rappe, tfn 029 562 0823