Hoppa till innehåll

Ytterligare åtal i ärendet som gäller registrering av informationskällor vid polisinrättningen i Helsingfors

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 20.8.2018 10.02
Pressmeddelande

Riksåklagare Raija Toiviainen har väckt åtal för brott mot tjänsteplikt mot polisinspektör vid polisstyrelsen. Det misstänkta brottet hänför sig till åren 2010–2013.

Alternativt yrkas att polisöverinspektören straffas för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Polisinspektören har i förundersökningsskedet bestridit brott.

Stämningsansökan har tillställts Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenr R 18/584, tingsrättens ärendenr R 18/7136). Stämningsansökan och övriga rättegångshandlingar är sekretessbelagda och blir offentliga när ärendet har handlagts vid tingsrätten, förutsatt att tingsrätten inte förordnar annat.

Riksåklagaren har förordnat häradsåklagarna Harri Tiesmaa och Mari Mattila vid åklagarämbetet i Helsingfors att driva de väckta åtalen.

Tilläggsinformation ges av

riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802
häradsåklagare Harri Tiesmaa, tfn 029 562 2317