Hoppa till innehåll

Ytterligare åtal i ärendet som gäller registrering av informationskällor vid polisinrättningen i Helsingfors

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 13.8.2018 15.00
Pressmeddelande

Riksåklagare Raija Toiviainen har väckt åtal för brott mot tjänsteplikt mot chefen för Centralkriminalpolisen, Robin Lardot. Det misstänkta brottet hänför sig till åren 2010–2013 och åtalet gäller Lardots åtgärder vid Polisstyrelsen som polisdirektör och som chef för enheten för brottsbekämpning.

Alternativt yrkas att Lardot straffas för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Åtalet gäller underlåtenhet att registrera användning av informationskällor och underlåtenhet att registrera informationskällor, vid enheten för narkotikabrott vid polisinrättningen i Helsingfors. Underlåtenheten har fortgått under en lång tid. Åtalet gäller även förmännens underlåtenhet att utan dröjsmål ingripa i dessa felaktigheter, trots att de känt till dem.

Lardot har i förundersökningsskedet bestridit brott.

I ärendehelheten har tidigare väckts åtal mot tre tjänstemän som ansvarat för användningen av informationskällor vid polisinrättningen i Helsingfors (åklagarens ärendenr 17/591, tingsrättens ärendenr 17/8790), mot tidigare polisöverdirektör Mikka Paatero, mot tidigare polischef vid polisinrättningen i Helsingfors, Jukka Riikonen och mot polischef Lasse Aapio vid polisinrättningen i Helsingfors (åklagarens ärendenr R 17/591/2, tingrättens ärendenr R 18/3853).

Stämningsansökan har tillställts Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenr R 18/584, tingsrättens ärendenr R 18/6981). Stämningsansökan och övriga rättegångshandlingar är sekretessbelagda och blir offentliga när ärendet har handlagts vid tingsrätten, förutsatt att tingsrätten inte förordnar annat.

Riksåklagaren har förordnat häradsåklagarna Harri Tiesmaa och Mari Mattila vid åklagarämbetet i Helsingfors att driva de väckta åtalen.

Tilläggsinformation ges av

riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802
häradsåklagare Harri Tiesmaa, tfn 029 562 2317