Hoppa till innehåll

De högsta åklagarna förundrar sig över den kritik som polisledningen riktar mot åklagarna

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 14.48
Pressmeddelande

 

Senast i Helsingin Sanomat 26.9.2008 har polisöverdirektör Mikko Paatero ansett åklagarna oerfarna att sköta sådana krävande ärenden såsom polisundersökning. I de polisbrottsärenden som man troligtvis hänvisar till, har polismännen som misstänks för brott framställt klagomål över förundersökningens utförande till justitiekanslern.

Riksåklagare Matti Kuusimäki och biträdande riksåklagare Jorma Kalske ser det som beklagligt att de åklagare som fungerar som undersökningsledare i polisbrottsärendena ständigt utsätts för kritik av polisöverdirektören och Helsingfors poliskommendör då utredningen av ärendena fortfarande pågår.

De högsta åklagarna har inte velat blanda sig i polisledningens kritik i offentligheten eftersom de konsekvent har följt principen att ärenden som är under utredning inte diskuteras i offentligheten utan man ger både undersökningen och laglighetsövervakningen arbetsro. Tid för eventuell utvärdering kommer efter de officiella besluten.