Hoppa till innehåll

14 nya personer åtalade i Greenlight-operationen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 30.11.2021 9.45 | Publicerad på svenska 2.12.2021 kl. 12.12
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot 14 personer under en brottsutredning med anknytning till den internationella Greenlight-brottsbekämpningsoperationen, som polisinrättningen i Helsingfors informerade om 29.10.2021.

Det finns 33 åtalspunkter varav 22 handlar om grova narkotikabrott och en medhjälp till grovt narkotikabrott. Övriga åtalspunkter handlar bland annat om grova skjutvapenbrott och mindre narkotikabrott. 11 av de åtalade är fortfarande häktade.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt 29.11.2021 (tingsrättens ärendenummer R 21/9313). Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Huvudförhandlingen börjar i Helsingfors tingsrätt 7.12.2021 och 15 sammanträdesdagar har reserverats för behandlingen.

I fallet har fattats följande beslut om åtalseftergift, som kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected]:

Diarium 21/26337, beslut 21/8410
Diarium 21/26054, beslut 21/8407, 21/8408 och 21/8409

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Anna-Riikka Ruuth, tfn 029 562 1242.