Hoppa till innehåll

Åklagaren återkallar inte beslutet om att inte väcka åtal mot Helsingin Sanomats chefredaktör Kaius Niemi i Signalunderrättelsecenter-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.12.2022 9.37 | Publicerad på svenska 16.12.2022 kl. 9.39
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har på nytt prövat sitt beslut från 29.10.2021 då han på grunden inga bevis inte väckte åtal mot Niemi, som misstänktes för röjande av statshemlighet (12 kap. 7 § i strafflagen). Beslutet om att inte väcka åtal grundade sig på avsaknad av bevis för att Niemi deltog i publiceringen av hemligstämplade uppgifter om militär underrättelseverksamhet i en artikel i Helsingin Sanomat 16.12.2017, eller för att Niemi skulle ha varit vetat om artikelns innehåll på förhand. Niemi har i förundersökningen vägrat att svara på några frågor i ämnet.

Beslutet om att inte väcka åtal behövde prövas på nytt då Niemi har senare vid ytterligare utredning erkänt att han ändå var medveten om artikelprojektet redan innan den ovan nämnda artikeln publicerades. 

Biträdande riksåklagaren ansåg i sitt beslut 16.12.2022 att de nya uppgifterna genom ytterligare utredning inte visar att Niemi deltog i publiceringen av artikeln eller att han visste i förväg att den innehåller sekretessbelagda uppgifter. Beslutet om åtalseftergift från 29.10.2021 har således inte grundat sig på väsentligt bristfälliga eller felaktiga uppgifter och det finns ingen anledning för att återkalla det.

Biträdande riksåklagarens beslut (nr 21/22 B, ärendenr R 21/1) kan beställas från riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0834, e-post valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi

Mer information: biträdande riksåklagare Jukka Rappe, tfn 029 562 0823