Hoppa till innehåll

Åklagaren söker besvärstillstånd hos högsta domstolen med anledning av domen gällande plankorsningsolyckan i Raseborg

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.2.2021 9.22
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren Jukka Rappe har sökt besvärstillstånd hos högsta domstolen i ärendet, där Helsingfors hovrätt med sin dom av den 10.12.2020 förkastade åtalen gällande plankorsningsolyckan i Raseborg. Beväringen, som förde lastbilen, åtalades för äventyrande av trafiksäkerheten, tre fall av dödsvållande och tjänstgöringsbrott.

En rälsbuss kolliderade med lastbilen i en farlig plankorsning. Lastbilens förare som körde in i plankorsningen, hade ovillkorlig väjningsplikt men ingen sikt mot järnvägen, som hamnade i en död vinkel bakom förarhyttens vägg. I kollisionen dog tre beväringar, som satt på lastbilens flak.

I ärendet är det fråga om huruvida lastbilens förare iakttog den särskilda försiktighet som i vägtrafiklagen föreskrivs en vägtrafikant, som kör in i en plankorsning.

Åklagarens besvär behandlas vid högsta domstolen, om den meddelar besvärstillståndet som åklagaren söker på prejudikatgrund.  

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.