Hoppa till innehåll

Åklagarna har fattat beslut i fallet med Nuorisosäätiö

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 19.9.2022 14.02 | Publicerad på svenska 19.9.2022 kl. 14.04
Pressmeddelande

Åklagarna har väckt nya åtal i fallet som handlar om Nuorisosäätiö. Åtalen riktas mot tre personer, varav två har tidigare åtalats i samma ärendehelhet. Åtalen gäller grov förskingring, penningtvätt, grova förfalskningar och missbruk av förtroendeställning.

Alla svarande har bestridit att de har gjort sig skyldiga till lagstridigt förfarande.

Stämningsansökan har lämnats in till Helsingfors tingsrätt 19.9.2022 (åklagarens dnr R 22/17596, tingsrättens dnr R 22/6575). Stämningsansökan och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. 

I fråga om brottsmisstankarna om missbruk av förtroendeställning har åklagarna också fattat beslut om åtalseftergift på grund av att sannolika skäl saknas och för en person på grund av erkännande. Besluten om åtalseftergift har avgörandenummer 22/6045, 22/6044, 22/6043, 22/6042, 22/6041 och 22/6040. Besluten kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikts kansli med avgörandenumret (e-post julia.kovaniemi(at)oikeus.fi, tfn 029 562 2168). 

Det förundersökningsmaterial som rör besluten om åtalseftergift blir offentligt först när ärendet har för de åtalades del tagits upp i tingsrätten. 

Åklagare i ärendet är Elina Karvo (Södra Finland), specialiståklagare Timo Haikonen (Södra Finland), specialiståklagare Harri Ala-Lahti (Västra Finland) och distriktsåklagare Antti Hyvärinen (Östra Finland). Närmare uppgifter i ärendet ges av specialiståklagare Elina Karvo, tfn 029 562 2351.