Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagaren anmäler inte missnöje i Helsingfors tingsrätts terroristbrottsärende gällande sk. gästkrigare

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 31.1.2018 12.06
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen har beslutat att nöja sig med domen, som Helsingfors tingsrätt gav 24.1.2018 i terroristbrottsärende gällande sk. gästkrigare. Tingsrätten förkastade samtliga åtal för terroristbrott.

I tingsrättens dom har väl och omfattande motiverats såväl juridiska som bevisningsfrågor. Åtalen förkastades i brist på tillräcklig bevisning. Emedan tilläggsbevisning inte finns att tillgå, anser biträdande riksåklagaren att det inte är ändamålsenligt att föra ärendet till hovrättens prövning.

Tilläggsuppgifter: biträdande riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802 och häradsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, tfn 029 562 2361.