Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagaren förordnar att förundersökningen skall avslutas i gammellaestadian-ärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2013 7.44
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagaren har godkänt det beslut som häradsåklagaren vid Birkalands åklagarämbete 8.3.2013 har gjort om begränsning av förundersökningen i ett fall av misstänkt ärekränkning och misshandel. Brotten misstänktes ha begåtts inom den gammellaestadianska väckelserörelsen.

Häradsåklagaren hade konstaterat att på basis av den dittills gjorda utredningen skulle han högst troligtvis göra en åtalseftergift för den misstänkta misshandelns del. Beslutet skulle grunda sig på att det inte finns bevis för att de misstänkta personerna uppsåtligen skulle ha skadat målsägandens hälsa.

Enligt häradsåklagaren skulle kostnaderna för fortsatt undersökning av ärekränkningen stå i klart missförhållande till arten av ärendet och den eventuella påföljd som är att vänta.

Biträdande riksåklagaren har inte förordnat att förundersökning skall utföras till följd av klagoskrifterna.

Biträdande riksåklagarens beslut 12.6.2013 dnr 184/21/13 kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering tel. 029 56 20810.

Tilläggsuppgifter ger:

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tel. 029 56 20802Statsåklagare Jorma Äijälä, tel. 029 56 20819