Hoppa till innehåll

Åtal för Compensate-stiftelsens verksamhet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 4.6.2021 8.00 | Publicerad på svenska 8.6.2021 kl. 9.48
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal gällande Kompensäätiö sr:s penninginsamlingsverksamhet, som inleddes under våren 2019.

Polisstyrelsen har gjort en begäran om undersökning om stiftelsens verksamhet eftersom verksamheten kräver ett tillstånd för penninginsamling, vilket stiftelsen inte har haft.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenummer 20/9679, tingsrättens ärendenummer R 21/4675). Stämningsansökan och förundersökningsprotokollet blir offentliga först när ärendet tagits upp i Helsingfors tingsrätt, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagare i ärendet är distriktsåklagare Päivi Karkela-Aho på Södra Finlands åklagardistrikt (tfn 050 540 0312, paivi.karkela-aho(at)oikeus.fi)