Hoppa till innehåll

Åtal för terroristbrott i Kankaanpää-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 10.1.2024 13.22
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har väckt åtal i en ärendehelhet som består av tre terroristbrott och flera andra brott.

En person åtals för avsiktligt sprängämnesbrott i terroristiskt syfte och deltagande i utbildning för ett terroristbrott. Också en annan person åtals för deltagande i utbildning för ett terroristbrott.

I härvan har sammanlagt sex personer åtalats också för flera andra brott, bland annat för misshandel och grov misshandel, grov utpressning, sprängämnes- och skjutvapenbrott samt befattning med stöldgods. Målenheten består av sammanlagt 27 åtalspunkter.

De misstänkta brotten har begåtts under åren 2018–2023 i Kankaanpää. Flera av dem har anknytning till högerextremistisk, rasistisk och nynazistisk ideologi som nyckelpersonerna i den grupp som nu har åtalats har radikaliserats inom. 

De misstänkta har i förundersökningen huvudsakligen nekat till brotten.

Förutom åtal har biträdande riksåklagaren också fattat flera beslut om åtalseftergift i fråga om flera brott på grunden inga bevis.

Åtalen som biträdande riksåklagaren har väckt drivs av statsåklagare Sampsa Hakala och specialiståklagare Antti Sundberg. Målet behandlas i Satakunta tingsrätt vid en tidpunkt som tingsrätten bestämmer.

Stämningsansökan har lämnats till Satakunta tingsrätt 10.1.2024 (åklagarens ärendenummer R 23/18, R 23/30, R 23/34, R 23/35, R 23/36 ja R 23/37, tingsrättens ärendenummer R 24/104, R 24/105, R 24/106, R 24/107, R 24/108 och R 24/109). 

Stämningsansökan blir offentlig när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Tidpunkten för huvudförhandlingen är ännu inte känd.

Beslutet om att inte väcka åtal nr 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6 och 24/7 kan beställas från Riksåklagarens byrå, [email protected], tfn 029 562 0810.

Mer information: Biträdande riksåklagare Jukka Rappe, [email protected], tfn 029 562 0823