Hoppa till innehåll

Åtal har väckts i skattebedrägerihärva inom byggbranschen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.10.2020 13.03 | Publicerad på svenska 30.10.2020 kl. 15.05
Pressmeddelande

Åklagarna har väckt åtal i en omfattande skattebedrägerihärva inom byggbranschen som utretts av centralkriminalpolisen.

För huvudsvarandens del gäller åtalet byggverksamhet i sex bolag 2014–2017.  Bolagen misstänks ha undvikit skatt till ett belopp av ca 1,5 miljoner euro. Enligt åtalen har bolagen bland annat betalat lön svart. Dessutom åtalas svarandena för grova bokföringsbrott och grova arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägerier.

Samma brottshelhet omfattar också så kallad kvittohandel i två bolag. Enligt åtalen har dessa bolag mot betalning köpt grundlösa kvitton på underleveranser av bolag som huvudsvaranden administrerat, och de facto har de kvittoköpande bolagen använt tillgångarna till att betala svarta löner. På denna punkt uppgår de skatter som undvikits till ca 450.000 euro.

Stämningsansökningarna har lämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens diarienummer R 20/15600, R 20/7298, R 19/14748, R 20/22309 och R 20/22323, tingsrättens diarienummer R 20/7276, R 20/5281, R 20/2096, R 20/8536 och R 20/8534). Stämningsansökningarna och de övriga rättegångshandlingarna blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten förordnar annat.

Avsikten är att ordna huvudförhandlingen i ärendet i början av nästa år.
Det är fråga om en omfattande ärendehelhet. Förundersökningsmaterialet omfattar ca 25.000 sidor och ca tjugo svarande.

I detta skede har åklagarna ingen annan information att komma med.

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Katja Kyrö (tfn 029 562 1211) och distriktsåklagare Petteri Perälä (tfn 029 562 2101) vid Södra Finlands åklagardistrikt.