Hoppa till innehåll

Åtal har väckts mot en tredje person för dråpet i Vallgård, Helsingfors

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.8.2022 14.06 | Publicerad på svenska 15.8.2022 kl. 14.07
Pressmeddelande

Åklagaren har mot en tredje person väckt åtal för dråp och grovt rån som inträffade 31.10.2020 i Vallgård, Helsingfors. I ärendet har åtal tidigare väckts mot två personer, och tingsrätten har i fråga om dessa meddelat dom som inte till alla delar vunnit laga kraft (tingsrättens dom 21/108148).

Åta har nu väckts mot en person som tidigare vid gärningstidpunkten betraktades som en person som inte hade fyllt femton år. 

Svaranden bestrider att han vid gärningstidpunkten skulle ha fyllt femton år samt sin delaktighet i gärningen.

Stämningsansökningarna har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenummer R 21/29712 och tingsrättens ärendenummer TR 22/5747). Stämningsansökningarna och det anknytande förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten förordnar annat.

Huvudförhandlingen börjar i Helsingfors tingsrätt 13.9.2022.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagare i ärendet är distriktsåklagare Susanne Tahkokallio, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 4510.