Hoppa till innehåll

Åtal i ärendet som gäller brand i Gamla Staden i Borgå

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.6.2024 10.29
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal i ärendet som gäller brand i Gamla Staden i Borgå den 10.8.2022.

Polisen har informerat om ärendet den 11.8.2022 och 16.1.2024

Åtalet har väckts mot restaurangbolagets verkställande direktör för grovt vällande av allmän fara, för byggnadsskyddsbrott och för byggnadsförseelse. Åtal har även väckts mot en annan person för ovarsam hantering. Också samfundbot krävs för bolaget.

Svarandena har bestridit skyldigheten i förundersökningen.

Stämningsansökan har lämnats till Östra Nylands tingsrätten den 14.6.2024 (Åklagarens diarienr R 24/1267, tingsrättens diarienr R 748/2024/3308.

Stämningsansökan och förundersökningsmaterialet blir offentligt när ärendet behandlats för första gången i tingsrätten eller om inte tingsrätten förordnar något annat. Behandlingsdag bestäms av tingsrätten. 

Vid det här läget har åklagarna inget annat att informera.

Specialiståklagare Heidi Nummela, [email protected]
Distriktsåklagare Ari Silvennoinen, [email protected]