Hoppa till innehåll

Åtal i en omfattande muthärva

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 14.3.2024 13.07
Pressmeddelande

Åtalsprövningen har blivit klar i fallet med misstänkt omfattande muthärva inom näringsverksamhet, som polisinrättningen i Helsingfors har utrett.

Åtal har väckts mot två personer för grovt givande av muta i näringsverksamhet och grovt givande av muta samt för grovt bokföringsbrott och mot en person för grovt skattebedrägeri. De misstänkta brotten har begåtts under åren 2010–2018. Svarandena har bestridit att de gjort sig skyldiga till brott.

Stämningsansökan har lämnats in till Helsingfors tingsrätt den 14 mars 2024 (Södra Finlands åklagardistrikt ärendenummer R 23/5793 och R 22/11501, tingsrättens ärendenummer R 24/2397 och R 24/2398). Stämningsansökan blir offentlig när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Sammanträdesdagarna bestäms senare.

Åklagaren har också fattat 19 beslut om åtalseftergift. Besluten nummer nr 24/2679, 24/2680, 24/2682, 24/2683, 24/2686, 24/2688, 24/2689, 24/2690, 24/2691, 24/2692, 24/2693, 24/2694, 24/2698, 24/2701, 24/2702, 24/2703, 24/2704, 24/2706 och 24/2708 kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected].  

Eftersom åtal också väckts i samma ärende, blir förundersökningsmaterialet offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat.

Ytterligare information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagare i målet är specialiståklagare Seita Heinström och Virpi Niemelä vid Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 1049, [email protected].