Hoppa till innehåll

Åtal mot två före detta poliser för grov osann utsaga inför domstol

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.6.2021 9.21 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 23.00
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot två personer som arbetat som poliser för grov osann utsaga inför domstol. Ärendet anknyter sig till Jari Aarnios fall som handlar om narkotikasmuggling.

Enligt åtalet har två poliser som arbetat på narkotikaenheten lämnat osanna uppgifter i Helsingfors tingsrätt och Helsingfors hovrätt i Jari Aarnios mål som handlar om narkotikasmuggling. De osanna uppgifterna har stött det alternativa händelseförloppet som Aarnio har beskrivit. Vittnesmålen anknyter sig till Aarnios påstående om att ”Bölemannens” kontakter har lokaliserats enligt några polisers lagliga tjänsteutövning.

Svarandena har bestridit att de har gjort sig skyldiga till brottet.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenummer 20/29235, tingsrättens ärendenummer R 21/5145). Stämningsansökan och förundersökningsprotokollet blir offentliga först när ärendet tagits upp i Helsingfors tingsrätt, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Specialiståklagare Anja-Riitta Rinkinen, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 050 540 0285, [email protected]