Hoppa till innehåll

Åtal väckt för olyckan som ledde till att ett 2-årigt barn avled

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 13.9.2021 13.00 | Publicerad på svenska 13.9.2021 kl. 13.01
Pressmeddelande

Åtalsprövningen har blivit klar gällande en olycka som inträffade på en gårdsplan i Puijonlaakso i Kuopio 14.7.2020 där en person som framförde personbil hade backat över ett barn i tvåårsåldern. Olyckan ledde till att barnet avled.

Åklagaren har med stöd av biträdande riksåklagarens åtalsförordnande 6.9.2021 väckt åtal för dödsvållande och äventyrande av trafiksäkerheten. Svaranden har bestridit att hen gjort sig skyldig till brott i ärendet. 

Stämningsansökan har inlämnats till Norra Savolax tingsrätt 13.9.2021 (Östra Finlands åklagardistrikt ärendenummer R 21/12163, Norra Savolax tingsrätt ärendenummer R 21/2059). Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Behandlingsdatum har inte ännu bestämts.

Förundersökningsmaterialet blir offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagaren i ärendet är distriktsåklagare Noora Puuronen, Östra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 7817.