Hoppa till innehåll

Åtal väckt för skolskjutningen i Kuopio

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 21.8.2020 9.11 | Publicerad på svenska 21.8.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande

Åklagare har väckt åtal i ärendet gällande skolskjutningen i köpcentret Herman i Kuopio. Mannen, född 1994, åtalas för mord, 20 försök till mord, sabotage, försök till grov misshandel och våldsamt motstånd mot tjänsteman som begåtts i Savolax yrkesinstituts lokaler 1.10.2019.

Gärningarna har riktats mot elever och lärare i yrkesinstitutets klassrum samt en person som arbetade på köpcentret. Våld och hot av våld har riktats även mot poliser som grep den misstänkte gärningsmannen. Dessutom anlades en brand i yrkesinstituts lokaler som har orsakat skador på egendom.

Stämningsansökningarna har lämnats in hos Norra Savolax tingsrätt 21.8.2020 (Östra Finlands åklagardistrikts ärendenummer R 20/5361 och R 20/5485, tingsrättens ärendenummer R 20/5361 och R 20/5485). Stämningsansökningarna och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Huvudförhandlingen i Norra Savolax tingsrätt ska inledas 8.9.2020. Tingsrätten har reserverat flera dagar för behandlingen på grund av det stora antalet målsäganden och personer som ska höras.
I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Åklagare i ärendet är biträdande chef Ulla Oinonen och distriktsåklagare Antti Kolehmainen från Östra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 7802 och 029 562 7703.