Hoppa till innehåll

Åtal väckt för tagande av gisslan på Brändö och för grovt rån

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 14.7.2022 9.57
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot Juha Hurme för tagande av gisslan och grovt rån. Åtalet gäller berövande av ett nioårigt barns frihet 22.4.2022 på morgonen då barnet var på väg till skolan.

I gärningen har en person utsatts för hot om allvarligt våld och våld, information om kidnappningen av barnet och om kontakttagande sänts per SMS till offrets far. Offrets egendom har också stulits.

Hurme misstänks på sannolika skäl ha använt ett skjutvapen förenat med hot i frihetsberövandet. Frihetsberövandet har pågått flera timmar, och offret har under gärningen bundits med buntband. Gärningen har inte orsakat några allvarliga fysiska skador för offret.

Svaranden har tidigare i början av 2000-talet gjort sig skyldig till mord av avrättningskaraktär (Helsingfors tingsrätts dom 5.12.2000, R 00/14352). Han har också dömts för många bedrägeribrott. Det senaste av dessa begicks i Slovenien 18.11.2020, och verkställigheten av domen för detta har överförts till Finland.

Svaranden har bestridit att han gjort sig skyldig till brott i ärendet.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt 14.7.2022 (tingsrättens diarienummer R 22/15653). Innehållet i stämningsansökan har sekretessbelagts.

Tidpunkten för inledande av huvudförhandlingen är tills vidare inte känd. Det är fråga om ett mål med en häktad person, och huvudförhandlingen måste påbörjas inom två veckor räknat från anhängiggörandet av brottmålet (lag om rättegång i brottmål 5 kap. 13 §).

Åklagare i ärendet är distriktsåklagare Petteri Perälä, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 050 520 9280.