Hoppa till innehåll

Åtal väckts för grov människohandel inom byggbranschen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 2.5.2023 9.28 | Publicerad på svenska 2.5.2023 kl. 9.30
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal i fallet som handlar om grov människohandel inom byggbranschen, som CKP informerade om 2.5.2023. Åtal har väckts för 11 fall av grov människohandel, ett grovt pensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri, ett straffbart bruk av narkotika, en detektorförseelse och ett skjutvapenbrott.

Åtalen som nu väckts gäller 11 svarande och 11 målsägande.

Stämningsansökan har lämnats in till Helsingfors tingsrätt 27.4.2023 (åklagarens ärendenummer R 23/9168, tingsrättens ärendenummer R 23/3194). Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Åklagare i målet är specialiståklagarna Mikko Sipilä (tfn 029 562 1241) och Katja Jokela (tfn 029 621 211) vid Södra Finlands åklagardistrikt.