Hoppa till innehåll

Åtal väckts för grov penningtvätt

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 19.1.2023 12.50 | Publicerad på svenska 19.1.2023 kl. 12.51
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal i fallet som gäller grov penningtvätt, som Tullen informerade om 29.12.2022. Åtalet handlar om en händelse där 300 000 euro i kontanter påträffades gömda i en resväska på Helsingfors-Vanda flygplats och medlen skulle ha tagits utomlands.

Åtal har väckts mot en person och brottsrubriceringen är grov penningtvätt.

Stämningsansökan har lämnats in till Östra Nylands tingsrätt, åklagarens ärendenummer R 23/851, tingsrättens ärendenummer R 23/309.

Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. 

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Katja Jokela, Södra Finlands åklagardistrikt.

I nuläget har åklagaren inte mer att informera om.

Specialiståklagare Katja Jokela, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 050 533 2159, katja.jokela(at)oikeus.fi