Hoppa till innehåll

Åtal väckts för organiserad införsel och spridning av narkotika som styrts från utlandet  

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 1.2.2024 13.15
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal den 31 januari 2024 mot sammanlagt 19 personer för i huvudsak grova narkotikabrott. Det är fråga om misstänkt införsel av narkotika från Sverige till Finland och spridning av narkotika på flera orter i Finland mellan sommaren 2022 och juni 2023.

Den omfattande narkotikaverksamheten som styrts från utlandet misstänks vara organiserad. 
De åtalade personerna är kurirer som organisationen har använt samt flera personer som har mottagit narkotikan i Finland. Den narkotika som har förts in i landet har varit amfetamin, kokain och cannabis till en sammanlagd mängd på över 200 kilogram.

En del av de misstänkta har erkänt sin delaktighet och strävat efter att för sin del utreda saken. De flesta av de misstänkta har dock nekat till skuld i de misstänkta brotten. Flera av de misstänkta är fortfarande häktade.

Det handlar om en brottshelhet som polisinrättningen i Uleåborg och Centralkriminalpolisen har informerat om i dag 1.2.2024.

Stämningsansökan har lämnats in till Uleåborgs tingsrätt den 31 januari 2024 (åklagarens ärendenummer R 24/423, tingsrättens ärendenummer R 24/411. Huvudförhandlingen inleds i Uleåborgs tingsrätt den 14 februari 2024. Cirka 30 sammanträdesdagar har reserverats för behandlingen. Stämningsansökan blir offentlig när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Ytterligare information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagare i helheten är specialiståklagare Hannu Koistinen vid Norra Finlands åklagardistrikt, [email protected], tfn 029 562 9013, och distriktsåklagare Emmi Muotio och Jenny Kaarnasaari vid Östra Finlands åklagardistrikt.