Hoppa till innehåll

Åtal väckts för skjutningarna i Borgå och Birkaland

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.8.2020 13.32
Pressmeddelande

Södra Finlands specialiståklagare har väckt åtal i ärendet gällande skjutningen av de två i tjänstvarande polismännen från Östra-Nylands polisinrättning i augusti 2019 i Borgå. De båda polismännen åsamkades skottskador.

Åtal väckts för skjutningarna i Borgå och Birkaland

Södra Finlands specialiståklagare har väckt åtal i ärendet gällande skjutningen av de två i tjänstvarande polismännen från Östra-Nylands polisinrättning i augusti 2019 i Borgå. De båda polismännen åsamkades skottskador.

Till gärningshelheten hör också en biljakt från Tammerfors till Ikalis. Under jakten har flera skott avfyrats mot polisens fordon. Gärningen förorsakade också fara för utomstående vägtrafikanter.

Åtal har väckts mot två män för 13 mordförsök, grovt rån, förberedelse till grovt rån, tagande av gisslan, våldsamt motstånd mot tjänsteman, åtta fall av förorsakande av fara, skjutvapenbrott och grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Stämningsansökan har lämnats in till Östra-Nylands tingsrätt (Södra Finland åklagardistrikts ärendenummer 20/16998, tingsrättens ärendenummer R 20/3629). Tidpunkten för huvudförhandling bestäms av tingsrätten.

De brottsmisstänkta har inte under förundersökningen tagit ställning till brottsmisstankarna. Stämningsansökningarna och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Åklagare i ärendet är specialiståklagarna Laura Sairanen och Jukka Haavisto tfn från Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 2143 och 029 562 1207.