Hoppa till innehåll

Åtal väckts för terroristbrott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.3.2023 12.02 | Publicerad på svenska 16.3.2023 kl. 12.04
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare har väckt åtal mot en person, som misstänks ha utbildat sig till att begå ett terroristbrott.

Svaranden misstänks ha på egen hand, genom att använda sig av omfattande islamistiskt material som han skaffat sig via datanät, utbildat sig till att utföra en terrorattack.

I utredningen har inte framkommit indicier på att den misstänkta utbildningen skulle ha framskridit till förberedelse av en konkret terrorattack. 

Svaranden har bestridit att han gjort sig skyldig till brott. 

Ärendet behandlas i Helsingfors tingsrätt, dit stämningsansökan har inlämnats 16.3.2023 (tingsrättens ärendenummer R 23/2022 och åklagarens ärendenummer R 23/11). Stämningsansökan och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet har tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Åklagare i domstolen är statsåklagare Sampsa Hakala och specialiståklagare Hannu Koistinen.

På förfrågningar svarar biträdande riksåklagare Jukka Rappe, jukka.rappe(at)oikeus.fi, tfn 029 562 0823.