Hoppa till innehåll

Åtal väckts i brottshelheten gällande arbetstagare inom säkerhetssektorn

Utgivningsdatum 24.8.2023 14.00 | Publicerad på svenska 24.8.2023 kl. 14.02
Pressmeddelande

Åtal har väckts mot 15 ordningsvakter i den brottshelhet som gäller arbetstagare vid ett företag som tillhandahåller privata säkerhetstjänster. Merparten av åtalen gäller misshandel, dels också tjänstebrott.

Gärningarna misstänks ha begåtts på och i närheten av järnvägsstationer i Vanda och Helsingfors. Polisinrättningen i Östra Nyland har informerat om undersökningen bl.a. 3.5.2023.

Enligt åklagarens uppgifter bestrider svarandena brottsmisstankarna till största delen.

Stämningsansökningarna har lämnats in till Östra Nylands tingsrätt 24.8.2023 (tingsrättens ärendenummer R 23/4280–R 23/4302 och 23/4304). Stämningsansökningarna och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet har tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Därefter kan stämningsansökningarna och de övriga rättegångshandlingarna beställas från tingsrätten.

Huvudförhandlingen i målet inleds i Östra Nylands tingsrätt under hösten 2023.

Åklagaren har också fattat beslut om åtalseftergift i ärendehelheten (åklagarens ärendenummer R 23/12077 beslutsnummer 23/7113, åklagarens ärendenummer R 23/12083 beslutsnummer 23/7114, 23/7116, 23/7117 och 23/7118, åklagarens ärendenummer R 23/12081 beslutsnummer 23/7119, åklagarens ärendenummer R 23/12717 beslutsnummer 23/7120 och 23/7121, åklagarens ärendenummer R 23/13813 beslutsnummer 23/7123, åklagarens ärendenummer R 23/11839 beslutsnummer 23/7124, åklagarens ärendenummer R 23/12082 beslutsnummer 23/7085, 23/7087 och 23/7088, åklagarens ärendenummer R 23/14057 beslutsnummer 23/7096). Besluten om åtalseftergift kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, e-post etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, tfn 029 56 22100.

Eftersom åtal också väckts i samma ärendehelhet, blir förundersökningsmaterialet för besluten om åtalseftergift offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Åtalsprövningen fortsätter i en del av brottshelheten.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet. 

Åklagare i ärendet är distriktsåklagare Mika Lopmeri (mika.lopmeri(at)oikeus.fi) tfn 0295 621 205, Mikko Teppola (mikko.teppola(at)oikeus.fi) och Outi Valtonen (outi.valtonen(at)oikeus.fi) vid Södra Finlands åklagardistrikt.