Hoppa till innehåll

Åtal väckts i en av Greenlight-operationens förgreningar i Södra Finland

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.10.2021 13.41 | Publicerad på svenska 27.10.2021 kl. 16.25
Pressmeddelande

Åklagaren har 25.10.2021 väckt åtal mot 12 personer med anknytning till en förgrening av den internationella Greenlight-brottsbekämpningsoperationen som polisinrättningen i Helsingfors har utrett. Åtalen gäller till största del grova narkotikabrott. Sex av de åtalade är fortfarande häktade.

I samband med undersökningen har även andra brott avslöjats och åtal har väckts mot två personer – i det ena fallet för grov penningtvätt och i det andra för osann utsaga vid myndighetsförfarande.  Dessa brott har inga kopplingar till Greenlight-operationen.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt 25.10.2021 (tingsrättens ärendenummer R 21/8263). Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Huvudförhandlingen börjar i Helsingfors tingsrätt 8.11.2021.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Anna-Riikka Ruuth, tfn 029 562 1242.