Hoppa till innehåll

Åtal väckts i en omfattande sexualbrottshärva

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.1.2023 14.43
Pressmeddelande

Åklagarna har väckt åtal i en omfattande sexualbrottshärva som polisinrättningen i Inre Finland har utrett. Det finns 118 målsägande i härvan.

Brottsrubriceringarna i helheten är grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt utnyttjande av barn, grov spridning av pornografisk bild, köp av sexuella tjänster av ung person, tvingande till sexuell handling, lockande av barn i sexuella syften, olaga hot, narkotikabrott och olovlig observation.

Åtal har väckts mot en man. Den misstänkte är häktad.

Brotten misstänks ha begåtts huvudsakligen i sociala medier. Bland misstankarna finns också några gärningar där den misstänkte har träffat målsäganden personligen. Målsägandena är huvudsakligen 10–17 år gamla barn och ungdomar, men det finns också några målsägande som fyllt 18 år. Gärningarna misstänks ha begåtts under åren 2016–2021.

Den misstänkte har i huvudsak bestridit gärningarna.

Polisinrättningen i Inre Finland har redan under förundersökningen informerat om brottshärvan.

I ärendet har 119 stämningsansökningar lämnats in till Birkalands tingsrätt 26.1.2023 (ärendenr R 23/417). Förberedelsesammanträdet hålls 7.2.2023. Huvudförhandlingen inleds 16.2.2023 och 37 sammanträdesdagar har reserverats för den.

Åtalsprövning har utförts av specialiståklagare Leena Koivuniemi och distriktsåklagare Jaana Linna.

Ytterligare information om ärendet ges inte i det här skedet.

Specialiståklagare Leena Koivuniemi, Västra Finlands åklagardistrikt, leena.koivuniemi(at)oikeus.fi