Hoppa till innehåll

Åtal väckts i fallet med Statens revisionsverk

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 7.10.2021 10.00 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 10.02
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot generaldirektör Tytti Yli-Viikari och direktör Mikko Koiranen vid Statens revisionsverk (VTV) för grovt missbruk av tjänsteställning. Åtalet handlar om ett avtal om upphörande av tjänsteförhållande som ingicks med en tjänsteman vid VTV 24.5.2016. Sekundärt yrkas att svarandena straffas för brott mot tjänsteplikt.

Både Yli-Viikari och Koiranen förnekar att de har gjort sig skyldiga till brott i ärendet.

Dessutom har åklagaren väckt åtal mot generaldirektör Tytti Yli-Viikari för brott mot tjänsteplikt och betalningsmedelsbedrägeri. Åtalen handlar om användningen av flygpoäng som samlats genom stamkundsprogrammet Finnair Plus under perioden 2016–2020 för privata ändamål 2018–2020.

Yli-Viikari förnekar att hon har gjort sig skyldig till brott i ärendet.

Stämningsansökningarna har inlämnats till Helsingfors tingsrätt 7.10.2021 (tingsrättens ärendenummer R 21/7762 och R 21/7761 och åklagardistriktets ärendenummer R 21/20489 och R 21/19817). Stämningsansökningarna och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrättens muntliga behandling, om inte tingsrätten bestämmer annat. Tidpunkten för huvudförhandlingen är ännu inte känd.

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Mari Mattila, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 050 443 2146.