Hoppa till innehåll

Åtal väckts i fallet som gäller Eteva samkommun

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 6.5.2022 14.08 | Publicerad på svenska 9.5.2022 kl. 7.56
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal i fallet som gäller Eteva samkommuns verksamhet, som polisen informerade om 24.2.2022.

Åtal har väckts mot Etevas tidigare verkställande direktör med brottsrubriceringarna grovt missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänsteplikt. Etevas tidigare styrelseordförande har åtalats med brottsrubriceringen brott mot tjänsteplikt och en tredje tidigare tjänsteman vid Eteva har åtalats med brottsrubriceringen missbruk av tjänsteställning.

Stämningsansökan har lämnats in till Östra Nylands tingsrätt 6.5.2022, åklagarens ärendenummer R 22/5296, tingsrättens ärendenummer R 22/1738. 

Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. 

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Katja Jokela vid Södra Finlands åklagardistrikt.

I nuläget har åklagaren inte mer att informera om.

Specialiståklagare Katja Jokela, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 050 533 2159, katja.jokela(at)oikeus.fi