Hoppa till innehåll

Åtal väckts i fallet som handlar om Rovaniemi stads investeringar i skuldebrev

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 31.3.2022 9.48 | Publicerad på svenska 1.4.2022 kl. 15.17
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot en person för misstänkt grovt missbruk av tjänsteställning och en annan person för misstänkt brott mot tjänsteplikt.

Fallet handlar om skuldebrevsinvesteringar som Rovaniemi stad genomförde i mars 2017. Enligt åtalen har tjänsteinnehavarna agerat i strid med sin tjänsteplikt vid förberedelse av investeringarna.

I ärendehelheten har den andra tjänsteinnehavaren åtalats separat för brott mot tjänsteplikt även i fråga om överskridande av befogenhet och försummelse av tjänsteuppdrag.

De åtalade har bestridit att de har gjort sig skyldiga till brott. En av dem är inte längre anställd hos staden.

Stämningsansökan har lämnats in till Lapplands tingsrätt 28.3.2022 (tingsrättens ärendenummer R 22/624). Stämningsansökan blir offentlig när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Huvudförhandlingen i brottmålet hålls på Lappland tingsrätts sammanträdesplats i Rovaniemi 13.–14.4.2022.

För en person som var misstänkt för brott har beslut fattats om åtalseftergift.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Distriktsåklagare Jane Iisakka, Norra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 8594, jane.iisakka(at)oikeus.fi