Hoppa till innehåll

Åtal väckts mot byggföretagets styrelseledamöter

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 21.12.2021 9.39 | Publicerad på svenska 28.12.2021 kl. 15.23
Pressmeddelande

Straff yrkas för tre tidigare styrelseledamöter i Lapis Rakennus Oy som försatts i konkurs 2018 för misstänkt grovt bedrägeri i samband med försäljning av Lapis Rakennus Oy:s skuldebrevsförbindelser under åren 2017–2018. Dessutom yrkas straff för fyra av värdepappersföretag Privanet Group Oyj:s/Privanet Capital Markets Oy:s styrelseledamöter för straffbar medhjälp till det ovan nämnda grova bedrägeriet under åren 2016–2017.

Det finns 70 målsägande i ärendet.

Straff yrkas för de tre ovan nämnda styrelseledamöterna i Lapis Rakennus Oy även för grov oredlighet som gäldenär och gynnande av borgenär i Lapis Rakennus Oy:s verksamhet under åren 2014–2017. Dessutom yrkas straff även för de ovan nämnda personerna som fungerat som Lapis Rakennus Holding Oy:s styrelseledamöter för grov oredlighet som gäldenär i Lapis Rakennus Holding Oy:s verksamhet. Åtal har också väckts för två grova bokföringsbrott.

Alla svarandena har bestridit att de gjort sig skyldiga till de misstänkta brotten.

Stämningsansökningarna har lämnats in till Birkalands tingsrätt (åklagarens diarienummer R 21/6955 och R 21/15005, tingsrättens ärendenummer KO R /21/3600 och KO R /21/6482) och de blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten. Tingsrätten beslutar om tidpunkten för behandlingen av ärendet. Även förundersökningsmaterialet hålls hemligt fram till rättegången.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Marita Vilkko (tfn 029 62 4603) och specialiståklagare Lassi Saarenmaa (tfn 029 56 24612) vid Västra Finlands åklagardistrikt.