Hoppa till innehåll

Beslut om åtalseftergift i brottshelheten avseende Pohjolakoti

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.6.2021 10.11 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 10.13
Pressmeddelande

Åklagaren har sju brottshelheter i åtalsprövning som gäller skolhemmet Pohjolakotis verksamhet. När det gäller en brottshelhet har åklagaren beslutat om åtalseftergift med motiveringen att inga sannolika skäl finns.

Polisen har under förundersökningen undersökt verksamheten i Pohjolakotis fyra enheter och hur unga som placerats där har behandlats. På denna punkt har åklagaren bedömt sju misstänkta brottshelheter. I förundersökningen har rubriceringarna varit bland annat missbruk av tjänsteställning och ärekränkning.

När det gäller en brottshelhet har åklagaren fattat fyra beslut om åtalseftergift (ärendenummer R 20/4684, beslutsnummer 21/1887–21/1890) med motiveringen att inga sannolika skäl föreligger. De misstänkta i denna brottshelhet har varit Pohjolakotis direktör, en familjehemsförälder och två handledare på Pohjolakoti. De har misstänkts för missbruk av tjänsteställning.

Det är fråga om ett ärende som lämnats till åtalsprövning och i vilket den biträdande justitieombudsmannen lämnat en begäran om undersökning till polisen i juli 2018. Den biträdande justitieombudsmannen har gjort ett inspektionsbesök på Pohjolakoti och gjort observationer av händelser under 2013–2019 som krävt utredning.  

Förundersökningsmaterialet och besluten om åtalseftergift är sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 25 och 26 punkten i offentlighetslagen.

De övriga brottsmisstankarna relaterade till Pohjolakoti är fortfarande i åtalsprövning, och information om resultaten publiceras när de blir klara.

Åklagare i ärendehelheten är distriktsåklagare Katri Junnikkala-Heikkinen vid Norra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 9019.