Hoppa till innehåll

Beslut om åtalseftergift i brottshelheten som gäller Pohjolakoti

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 18.7.2022 14.52
Pressmeddelande

Flera brottshelheter, som gäller skolhemmet Pohjolakotis verksamhet, har varit föremål för åklagarens åtalsprövning. För två brottshelheter har åklagaren nu fattat beslut om åtalseftergift gällande missbruk av tjänsteställning, misshandel och frihetsberövande.

Under förundersökningen har polisen undersökt verksamheten på fyra av Pohjolakotis enheter och hur de ungdomar som placerats på enheterna har behandlats. Beträffande detta lämnades sju misstänkta brottshelheter till åklagaren för prövning. Vid förundersökningen har brottsrubriceringarna varit bland annat missbruk av tjänsteställning, misshandel och frihetsberövande.

För en av brottshelheterna har åklagaren fattat två beslut om åtalseftergift (ärendenr R 20/6952, beslut nr 22/2362 och 22/2363) och för en annan av brottshelheterna ett beslut om åtalseftergift (ärendenr 20/6836, beslut nr. 22/2367). För samtliga misstänkta brott har besluten fattats på grunden inga sannolika skäl. I den första brottshelheten har två handledare vid Pohjolakoti varit misstänkta. I den andra brottshelheten har en anställd vid ett transportföretag varit misstänkt.

Det handlar om två fall som gått vidare till åtalsprövning för vilka biträdande justitieombudsmannen i juli 2018 hade lämnat en begäran om undersökning till polisen. Biträdande justitieombudsmannen hade vid ett inspektionsbesök på Pohjolakoti och under åren 2013–2019 gjort iakttagelser som krävde utredning.

Förundersökningsmaterialet och besluten om åtalseftergift är delvis sekretessbelagda (24 § 1 mom. punkterna 25 och 26 i offentlighetslagen).

I juni 2021 och april 2022 fattade åklagaren beslut om åtalseftergift i två brottshelheter som gäller Pohjolakoti, se Åklagarmyndighetens meddelanden 24.6.2021 och 1.4.2022.

Tre brottshelheter som gäller Pohjolakoti är fortfarande föremål för åklagarens åtalsprövning. Åklagarmyndigheten informerar separat när åtalsprövningarna är klara.

Undersökningsledare i ärendehelheten är distriktsåklagare Katri Junnikkala-Heikkinen vid Norra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 9019.