Hoppa till innehåll

Beslut om åtalseftergift i fallet som gäller Gränsbevakningsväsendets patrullbåts grundstötning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 30.1.2023 12.27 | Publicerad på svenska 30.1.2023 kl. 12.31
Pressmeddelande

I ärendet där flera tjänstemän inom Gränsbevakningsväsendet varit misstänkta för brott har åklagarna gjort beslut om att inte väcka åtal. Gränsbevakningsväsendets patrullbåts grundstötning, som skedde 20.6.2020 och i samband med vilken en person som hörde till patrullbåtens manskap omkom, är de bakgrundshändelser till den helhet ärendet nu gäller.

Brottsmisstankarna gällde främst försummelser av arbetarskyddslagens förpliktelser. Brottsrubriceringarna var arbetarskyddsbrott, dödsvållande, tjänstgöringsbrott och brott mot tjänsteplikt. 

Enligt åklagarna finns det inte sannolika skäl för att de misstänkte är skyldiga till de misstänkta brotten.

Ärendet förblir fortfarande hos åklagaren för åtalsprövning till den del som Gränsbevakningsväsendet är misstänkt för brott som organisation. Till dessa delar görs beslut vid ett senare skede. 

Besluten om åtalseftergift nr 23/860–23/873 (ärendenr. R 22/7318) kan beställas hos Södra Finlands åklagardistrikt, etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Mer information:
Distriktsåklagare Mikko Larkia, Södra Finlands åklagardistrikt, tel. 050 379 9227