Hoppa till innehåll

Beslut om begränsning av förundersökning av misstänkt brott med anknytning till boboll

Utgivningsdatum 7.2.2024 11.21 | Publicerad på svenska 7.2.2024 kl. 11.22
Pressmeddelande

Åklagaren har fattat beslut om begränsning av förundersökning av misstänkt brott i det s.k. bobollsfallet som polisinrättningen i Östra Finland har utrett. Rubriceringarna i beslutet är spridning av information som kränker privatlivet som begåtts av ung person och olovlig spridning av sexuell bild som begåtts av ung person.

Den misstänkte är en minderårig ung person. De misstänkta gärningarna har begåtts i slutet av 2022 och början av 2023. 

Polisinrättningen i Östra Finland har under förundersökningen bekräftat för medierna att den undersöker ett fall med ovanstående rubriceringar. Till denna del avslutas utredningen med åklagarens beslut. Därefter har målsäganden rätt att utnyttja sin åtalsrätt.

Beslutet om begränsning av förundersökning har fattats på grunden inga bevis. Beslutet är delvis sekretessbelagt. Den offentliga versionen av beslutet kan beställas på adressen ita-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi. Beslutsnumret är 24/560 (ärendenummer E 24/1715).

Polisinrättningen i Östra Finland utreder fortfarande misstänkt sexuellt utnyttjande av barn och svarar för informeringen.  

Åklagaren har inte mer att informera om.

Distriktsåklagare Terhi Heinonen, Östra Finlands åklagardistrikt, terhi.heinonen(at)oikeus.fi