Hoppa till innehåll

Åtal väcks inte mot tidigare kommendören för försvarsmakten för efterspelet i anslutning till en frivillig övning i Lemmenjoki

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 31.3.2020 12.16 | Publicerad på svenska 31.3.2020 kl. 12.21
Pressmeddelande

Åklagaren har låtit bli att väcka åtal för tjänstgöringsbrott mot en general som vid tidpunkten för händelsen fungerade som kommendör för försvarsmakten. I ärendet finns inte sådan bevisning, vilken skulle krävas för väckande av åtal, för att generalen skulle ha gjort sig skyldig till uppsåtligt tjänstgöringsbrott eller ens tjänstgöringsbrott av oaktsamhet.

I ärendet har det varit fråga om generalens förfarande i egenskap av högre disciplinär förman för en överste, vilken har fungerat som ledare för en frivillig övning i Lemmenjoki (22.–24.9.2017) och i egenskap av direkt disciplinär förman för kommendören för luftstridskrafterna. Förundersökningen förordnades av åklagaren och utfördes av centralkriminalpolisen.

På basis av förundersökningen har åklagaren ansett att den första information som kommendören för försvarsmakten har fått om överstens beteende vid övningen i Lemmenjoki främst har bestått av preliminära föruppgifter, vilka har varit inexakta. På basis av den information som han har fått, har kommendören för försvarsmakten berättigat varit av den uppfattningen att överstens ärende höll på att utredas av staben för luftstridskrafterna och att kommendören för luftstridskrafterna vid behov skulle förordna att förundersökning utförs.

Åklagaren har också ansett att kommendören för försvarsmakten inte heller hade fördröjt inledningen av förundersökningen mot kommendören för luftstridskrafterna. Bedömningen av om fanns skäl att misstänka kommendören för luftstridskrafterna för brott kunde göras först då förundersökningen mot översten, som hade fungerat som ledare för övningen i Lemmenjoki, hade blivit färdig. Efter detta har kommendören för försvarsmakten utan ogrundat dröjsmål förordnat att förundersökningen skulle inledas mot kommendören för luftstridskrafterna.

Beslutet om åtalseftergift nr. 20/6 (ärendenummer R 19/989) kan beställas från riksåklagarens byrå, [email protected] eller tfn: 029 562 0810.

Förundersökningsmaterialet som anknyter till beslutet om åtalseftergift kan beställas från centralkriminalpolisen.

Beslutet om åtalseftergift har gjorts av specialiståklagare Sampsa Hakala, riksåklagarens byrå, tfn: 029 562 0886.