Hoppa till innehåll

Förundersökningen gällande registret över brottsmisstänkta har blivit klar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 3.10.2014 9.47
Pressmeddelande

Förundersökningen gällande användning och övervakning av polisens register över brottsmisstänkta (epri) är klar och ärendet har överförts till Riksåklagarämbetet för åtalsprövning. Åtalsprövningen i ärendet görs av biträdande riksåklagare Jorma Kalske.

Resultatet av förundersökningen är att inalles sju personer misstänks för brott. Fem av dem är polismän som hör till befälet. De misstänks för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Alla misstänkta har i förundersökningen bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

I ärendet finns det skäl att misstänka att utbildningen och instruktionerna för användningen av registret och framförallt övervakningen av användningen inte har haft en vederbörlig nivå med tanke på det känsliga innehållet och de betydande grundrättighetsdimensioner som är förknippade med användningen. Dessutom finns det skäl att misstänka att sådan information har registrerats som inte kan anses vara i enlighet med lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter. På basis av förundersökningen finns det också skäl att misstänka att det inte var fråga om en enskild polismans bristfälliga omdöme utan om ett strukturellt fel som har uppstått på grund av att styrningen och övervakningen har försummats under en längre tid.

Förundersökningen påbörjades i april 2013 efter det att offentligheten via massmedierna fick information om att Ryska federationens president Vladimir Putins namn hade inmatats i registret. Förundersökningen utvidgades under utredningens gång till att också omfatta frågor gällande upprätthållning av register, utbildning, användning och övervakning av register. I slutskedet utfördes en tilläggsutredning i samband med vilken ansvarsfrågor kring registret utreddes fram till år 2009.

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, t. 029 56 20822