Hoppa till innehåll

Förundersökningen fortsätter i det ärende som gäller hissanskaffningar i Levitunturi

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 13.8.2014 14.51
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren Jorma Kalske har förordnat att förundersökningen ska fortsätta i det ärende som gäller hissanskaffningarna i Levitunturi i Kittilä.

Kittilä kommun, Levin Matkailukeskus Oy och Oy Levi Ski Resort Ltd lämnade i december 2013 in begäran om undersökningar för att utreda om verkställande direktören för Oy Levi Ski Resort Ltd gjort sig skyldig till brott i ett ärende som gällde bolagets hissanskaffning och i anslutning till annan verksamhet. Ärendet undersöktes under brottsbeteckningen missbruk av förtroendeställning, försök till grovt bedrägeri, tagande av muta i näringsverksamhet och brott mot företagshemlighet.

Häradsåklagaren i Lappland förordnade 23.4.2014 på undersökningsledarens framställning att förundersökningen ska läggas ned. Häradsåklagarens beslut grundade sig delvis på den aktuella bedömningen av bevisens tillräcklighet och delvis på en tolkning av den allmänna åklagarens åtalsrätt, efter det att målsäganden hade återkallat sitt straffyrkande.

Biträdande riksåklagaren övertog ärendet för avgörande till följd av en klagan som gjorts till Riksåklagarämbetet. Biträdande riksåklagaren konstaterade att syftet med en förundersökning enligt förundersökningslagen är att utreda brottet, de förhållanden under vilka det har begåtts och vissa andra omständigheter samt att i nödvändig omfattning insamla och dokumentera bevis. En förundersökning ska inte läggas ned med ett begränsningsbeslut som baserar sig på avsaknad av bevis än endast i ytterst exceptionella situationer. Vid prövning av beslutet har betydelse också brottsmisstankens art och hur viktigt det är att ärendet utreds.

Ifråga om åtalsrätten ansåg biträdande riksåklagaren att i det ärende som är föremål för klagan kräver det allmänna intresset att ärendet utreds, eftersom det ansluter sig till en helhet, där det finns flera brottsmisstänkta.

Biträdande riksåklagaren upphävde häradsåklagarens beslut om att begränsa förundersökningen och förordnade att förundersökningen ska fortsätta. Till åklagare i ärendet har förordnats häradsåklagare Sari Törmi från åklagarämbetet i Uleåborg.

Mer information:

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tfn 029 56 20802

Statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, tfn 029 56 20822

Häradsåklagare Sari Törmi, tfn 029 56 29028