Hoppa till innehåll

Förundersökning om riksdagsledamotens Twitter-inlägg

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 9.3.2022 11.45 | Publicerad på svenska 9.3.2022 kl. 11.46
Pressmeddelande

Riksåklagaren har upphävt beslutet av Södra Finlands distriktsåklagare om att lägga ned förundersökningen om en riksdagsledamots misstänkta ärekränkning genom Twitter-inlägg mot Helsingforspolisens kriminalöverkommissarie. Riksåklagaren har beslutat att en förundersökning ska göras i ärendehelheten.

Distriktsåklagaren ansåg att de misstänkta ärekränkningarna var ringa. Enligt riksåklagaren kan riksdagsledamotens misstänkta gärningar inte anses vara ringa på basis av utredningen hittills. Det har också framkommit detaljer som tyder på riktade trakasserier.  

Enligt 24 § 1 mom. 3 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är utredningsordern sekretessbelagd. I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet. 

Distriktsåklagarens beslut om begränsning har nummer 22/1, dnr E 21/25651 och 22/3, dnr E 21/2565 (Södra Finlands åklagardistrikt).   

Statsåklagare Anu Mantila, riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0882, anu.mantila(at)oikeus.fi