Hoppa till innehåll

Förundersökningsprotokollet gällande utrikesminister Pekka Haavistos förfarande har tillställts riksdagens grundlagsutskott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 8.7.2020 14.49
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har på förordnande av riksdagens grundlagsutskott låtit utföra förundersökning, vari har utretts brott som utrikesminister Pekka Haavisto misstänks ha begått. Föremålet för utredningen var Haavistos förfarande gentemot utrikesministeriets konsulära chef i samband med behandlingen av ärenden gällande finska medborgare i al-Hols läger. Materialet gällande förundersökningen, som Centralkriminalpolisen utfört, har i dag tillställts grundlagsutskottet.

Eftersom det är fråga om brott, som en minister misstänks ha begått i samband med tjänsteuppdrag, behandlas ärendet som ett s.k. ministeransvarighetsärende, där riksdagen beslutar om de åtgärder, som den i förundersökningen inhämtade utredningen eventuellt ger anledning till.

Utrikesminister Haavisto har i förundersökningen bestridit brott.

Riksåklagarens byrå ger inte ytterligare information om ärendet i det här skedet.