Hoppa till innehåll

Helsingfors åklagarämbetes pressmeddelande: Åtal väcks inte mot riksdagsledamot Ville Vähämäki

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.3.2019 15.36
Pressmeddelande

Häradsåklagare vid Helsingfors åklagarämbete Juha-Mikko Hämäläinen väcker inte åtal mot Ville Vähämäki i ärendet som gäller kostnadsersättningar. Under förundersökningen misstänktes Vähämäki ha lyft förhöjd kostnadsersättning för en s.k. andra bostad utan laglig grund under perioden 4.9.2013 - 11.11.2015. Vähämäki ansågs inte för att bereda sig orättmätig ekonomisk vinning ha vilselett riksdagen att betala till honom ogrundad kostnadsersättning och således orsakat riksdagen ekonomisk skada.

Som en riksdagsledamot som valts i någon annan valkrets än Helsingfors eller Nylands valkrets hade Vähämäki rätt att få i enlighet med lagen om riksdagsmannaarvode förhöjd kostnadsersättning för en bostad som har skaffats för skötseln av uppdraget som riksdagsledamot. Vähämäki hade i detta ändamål hyrt en lokal i Helsingfors som visade sig vara en bastulokal som inte var tillåten att användas som bostad.

I hyresanmälan för den aktuella lokalen hade det redogjorts att lokalen inte var ämnad för boende men det var möjligt att övernatta i den tillfälligt och icke-ortsbor kunde använda den tillfälligt som bostad. Vähämäki hade inlämnat en utredning till riksdagen i enlighet med instruktionerna. Helsingfors stads granskningsutlåtande som förbjöd lokalens användning som bostad publicerades först efter att förundersökningen hade inletts.

Då Vähämäkis rätt till förhöjd kostnadsersättning var obestridlig och kostnadsersättningen var riktad uttryckligen till en hyresbostad hade Vähämäki inte avsikt att bereda sig fördel. Riksdagen orsakades inte heller någon ekonomisk skada. Utöver detta hade Välimäki i samband med den administrativa utredning betalat summan tillbaka. Med beaktande av hyresanmälans information angående lokalen samt det faktum att ingen part hade innan Helsingfors stads granskningsutlåtande fäst uppmärksamhet på ifall lokalen lämpade sig som bostad, fanns det inte sannolika skäl att misstänka att Vähämäki hade uppsåtligt vilselett riksdagen. Vähämäki hade dessutom lämnat in till riksdagen en utredning angående lokalen och hyreskontraktet i enlighet med riksdagens instruktioner.

Beslutet om åtalseftergift 19/696 kan beställas från åklagarämbetet i Helsingfors, tel. 029 56 22360 eller Helsinki.sy(at)oikeus.fi

Häradsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, tel. 029 56 22361